Monthly Archives: April 2013

//April
­

2013 vauhdilla käyntiin

Kuluva vuosi on lähtenyt hurjalla vauhdilla käyntiin. Toiminta on laajennettu valtakunnalliseksi, se on muuttunut kunnille ja kouluille maksuttomaksi ja kysyntää on enemmän kuin kalenteriin mahtuisi. Pelkästään kevätkaudella järjestetään työpajoja 35:ssä koulussa Espoosta Yli-Tornioon. Suurin osa syksyn mahdollisista ajoista on myös jo varattu ja osa kunnista varaa vierailuja jo vuoden 2014 keväälle.

 

Uusien työntekijöiden ja laajennettujen resurssien varassa toimintaa on myöskin lähdetty laajentamaan. Edellisvuonna kokeilimme jo vanhempainiltoja ja vertaistukea. Näitä on kehitetty eteenpäin osaksi säännöllistä toimintaa ja lisäksi aloitamme sovittelutoiminnan ja monikulttuurisuusasioiden […]

Uudet työntekijät

KYTKE- projektille on valittu kaksi kokopäiväistä projektityöntekijää, jotta toimintaa voitaisiin laajentaa kattamaan uusia osa-aluieta. Escocia Nsuku, jonka tehtäviin kuuluu työpajojen aikatauluttaminen ja koordinointi, sekä Gabriel Herrera, jonka vastuulla on toiminnan tilastointi ja analyysi, sekä teknisen puolen hallinta. Tämän lisäksi molemmat osallistuvat laaja-alaisesti KYTKE-projektin uusien toimintojen suunnitteluun ja implementointiin, sekä osallistuvat työpajoihin.

 

Escocia on tuore yhteiskuntatieteiden maisteri, joka valmistui joulukuussa 2012 Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan valtio- oppi. Hän tutki lopputyössään maahanmuuttajien integroitumista ja työllistymistä Suomessa. Järjestökokemusta hän on kerryttänyt toimimalla vapaaehtoistyöntekijänä sekä Tampereella, […]

Mahtava vuosi 2012

Viime vuosi oli huikea ja toiminnantäyteinen Walter ry:n KYTKE-projektille. Koulutyöpajoja järjestettiin yhteensä lähes 200, 62:ssa koulussa, 19:ta kunnassa. Oppilaita osallistui yli 18 000 ja opettajia yli 500. Kokemuksen ja kerätyn palautteen nojalla työpajoja kehitettiin entistä paremmaksi. Suurkiitos kaikille osallisille!

 

Koulutyöpajojen aikana selvisi, että koulut ja oppilaat toivoivat myös laaja-alaisempaa toimintaa Walter ry:ltä monikulttuurisuusteemojen käsittelyyn. Tämän vuoksi vedimme koeluontoisesti myös kaksi vanhempainiltaa, jotka saivat hyvän vastaanoton ja ne otetaankin osaksi toimintaa vuonna 2013. Esille tulleet vaikeat oppilastapaukset olivat erityisen koskettavia ja heidän […]