Monthly Archives: December 2015

//December
­

Raha-automaattiyhdistys

Olemme saaneet Raha-automaattiyhdikseltä ilmpoituksen 17.12.2015, jossa he ehdottavat Sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavasti:

1. Urbaanit lapset ja nuoret projektille vuosille 2016-2018 (AK1) 116 000 euron avustuksen vuosittain
2. KYTKE-projektille vuosille 2016-2018 (C1) 200 000 euron avustuksen vuosittain

Iso kiitos mahdollisuudesta Raha-automaattiyhdistykselle, jotta voimme toteuttaa yhdityksemme arvoihin perustuvaa toimintaa.

Urbaanit lapset ja nuoret saa jälleen jatkaa tärkeää ennaltaehkäisevää työtään taantuvilla kaupunkialuilla asuvien lasten ja nuorten kanssa.

Sillanrakentaja eri kulttuurien välille toimiva KYTKE-projekti […]

Hyvää joulua!

Walter ry:n väki toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Selvitys Walter ry:n KYTKE- projektista

Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus toteutti vuoden 2015 aikana selvityksen KYTKE-projektista. Selvityksen fokus oli KYTKE- työpajoissa ja niiden toimivuudessa. Pääkohderyhmänä toimi vuosiluokilla 7-9 olevat nuoret. Tutkimus aloitettiin keväällä 2015 aineiston keruulla. Mukaan valituista kouluista osa sijaitsi pienemmillä alle 30 000 asukkaan paikkakunnilla ja osa suuremmilla päälle 100 000 asukkaan paikkakunnilla. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneita kouluja oli 24, joista iso osa oli KYTKE:n vierailemia kouluja ja toinen osa kouluja joissa ei ole järjestetty KYTKE:n toimintaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisesti e-lomakekyselyillä. Tämän lisäksi […]