KYTKE projektissa toteutettiin tällä viikolla ensimmäiset varta vasten alakouluille suunnitellut työpajat Keravan keskuskoulussa ja Killan koulussa. Alakoulutyöpajat on jaettu kahteen osaan, jotka muodostavat oppimisketjun yhdessä yläkoulutyöpajojen kanssa.

  • 1-3 luokat: Teemoina kiusaaminen, sen välttäminen ja sen seuraukset
  • 4-6 luokat: Teemoina syrjintä, ennakkoluulot niiden seuraukset ja käsittely

Nyt pilotoituja alakoulutyöpajoja alettiin suunnittelemaan tammikuussa 2015 ja ne esiteltiin KYTKE:n Kick Off! päivässä vetäjille. Yhteisesti vetäjien kanssa saatiin kokonaisuudet hiottua siihen pisteeseen, että nyt pystyimme testaamaan niitä käytännössä.

Palaute opettajilta, oppilailta ja itse vetäjiltä oli kaikin puolin positiivista sekä kannustavaa ja sen valossa voidaan kokonaisuutta kehittää vieläkin paremmaksi. Kevään 2015 aikana vierailemme vielä kolmessa alakoulussa pilotoimassa työpajakokonaisuuksia, tarkoituksena tehdä niistä integraalinen osa KYTKE:n palvelutarjontaa.