“Kerrankin päästään oikeasti mukaan ideoimaan” oli Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden kommentti kun saivat tehtävänannoksi perehtyä KYTKE:n toimintaan ja miettiä kuinka sitä voisi kehittää, painottaen vapaaehtoistoimintaa. Oppilaat mm. osallistuivat työpajoihin, tapasivat ohjaajia ja työntekijöitä, sekä perehtyivät projektin aiempiin tuotoksiin.

Tuloksena syntyi mielenkiintoisia ideoita paitsi vapaaehtoistyöstä, myös muista projektin osa-alueista. Oppilaat suunnittelivat esimerkiksi erillisen kilpailun, jota he myös testasivat ja pohtivat tapoja helpottaa vanhempien tavoittamista. Tästä kaikesta on suunnaton hyöty KYTKE:lle ja se antaa hyvän lähtökohdan viedä ideat käytännön toteutukseen. Koko KYTKE-tiimiltä suuri kiitos!

Taustaa: Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan kuuluvaan Hyvinvoinnin tuottaminen -kurssiin sisältyy hanketyöskentelyä jossa KYTKE -projekti toimii yhtenä työelämän edustajista. Yhteistyötä on tehty jo kolmena vuotena ja tulokset ovat olleet hyviä. Oppilaat pääsevät osaksi valtakunnallisen projektin kehittämistä ja KYTKE saa uusia innovatiivisia näkökulmia toimintaansa. Aiempina vuosina Laurean opiskelijat ovat tuottaneet videon KYTKE:stä, valokuvanäyttelyn ja ehdotuksen syrjintää käsittelevän kirjan sisällysluettelosta.