Avarakatseinen koulu -materiaalipaketti

Avarakatseinen koulu on yläkouluopettajille tarkoitettu kaksiosainen materiaalikokonaisuus. Se koostuu kahdesta osasta, jotka voi ladata alla olevista linkeistä PDF-muodossa. Jaamme painettua versiota maksutta kouluihin joissa vierailemme ja se löytyy myös monesta kasvatustieteellisestä kirjastosta ympäri Suomea. Jos tahdotte saada painetun version kouluunne postimaksun hinnalla, ottakaa yhteyttä Jan Wielandiin. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulla.

opettajan vihko

Avarakatseinen opettaja

Syrjinnän teoriaa ja taustaa, sekä itsepohdiskelua sisältävä opettajan vihko. Vihon avulla valmistaudutaan käsittelemään vaikeitakin syrjintään liittyviä kysymyksiä.
Lataa tiedosto

tehtäväkortit

Avarakatseiset oppilaat

30 tehtäväkorttia, jotka soveltuvat kiusaamisen, syrjinnän ja identiteetti -teemojen käsittelemiseen eri oppitunneilla. Suosittelemme tehtäväksi Avarakatseinen opettaja -vihon lukemisen jälkeen.
Lataa tiedosto

Lisämateriaali

Tehtäväkortteihin luodaan jatkuvasti lisämateriaalia ja täsmennyksiä perustuen opettajilta saatuun palautteeseen. Lisämateriaali on saatavilla tässä alla.

Saat tehtäväkohtaisen lisämateriaalin näkyviin klikkaamalla haluamasi tehtävän nimeä. Ne tehtävät joita päivitetään on merkitty logolla: Työn alla

Sisältää: Lisähahmoja ja -käsitteitä.

Ohjetarkennukset:
Käykää läpi selitetyt termit ja pyydä luokkaa kertomaan mitä ne tarkoittivat. Erityisesti vaikeiden teemojen kohdalla moni voi olla nuorelle epäselvä.

Pyri keskustelemaan nuorten kanssa ennakkoluuloista yleensä. Mitä ne ovat? Mistä ne tulevat? Onko kaikilla ennakkoluuloja? Kertokaa luokassa omia kokemuksianne pelissä käytetyistä hahmoista tai henkilöistä.

Ammatit

 • Liikemies
 • Poliisi
 • Kerjäläinen
 • Työtön
 • Opettaja
 • Poliitikko
 • Palomies
 • Pappi
 • Imaami
 • Rabbi
 • Metsuri
 • Maanviljelijä
 • Merimies
 • Taksinkuljettaja
 • Siivoaja
 • Kokki
 • Talonmies
 • Urheilija
 • Kampaaja
 • Vartija

Lisää vähemmistöjä

Täydentävät tehtäväkortin kääntöpuolella olevia.

 • Tataari
 • Venäjänkielinen
 • Pakolainen
 • Buddhalainen
 • Hindu
 • Somalinkielinen

Kaikkkia mainittuja vähemmistöjä on Suomessa.

Lisää monikulttuurisuustermejä

Täydentävät tehtäväkortin kääntöpuolella olevia.

 • Maahanmuutto
 • Identiteetti
 • Perinne
 • Uskonto
 • Monikulttuurisuus

Käsitteitä voi käydä läpi myös ilman peliä. Moni voi olla oppilaille epäselvä.

Esitys, jossa vastauksia avataan enemmän.
Tulostettaat kysymyslomakkeet.
Lisäkysymyksiä ja vastauksi.

Sisältää: Uuden sanaristikon ja keskustelunaiheet

Ohjetarkennukset:
Tehtävässä on tarkoitus käydä läpi vaikeita termejä ja mitä oppilaat ymmärtävät niillä. Luonnollinen keskustelunlisä on mistä nämä konnotaatiot ja määritelmät ovat tulleet nuorille.

Kuvaa klikkaamalla aukeaa ristikko, joka sisältää 14 termiä vihjeineen. Osa termeistä voi olla tuntematon nuorille ja saattaa vaatia avaamista.

Oikeat vastaukset, mahdollisine lisäselvityksineen, ovat:

 1. ENNAKKOLUULO
 2. VIRO : vuoteen 2010 saakka Venäjä.
 3. WALTER
 4. SUOMENRUOTSALAINEN
 5. KANSALLISUUS
 6. KULTTUURI
 7. RASISMI
 8. ETNISYYS
 9. VÄHEMMISTÖ
 10. SAAMELAINEN : Moni veikkaa Lappalaista, mutta se ei sovi
 11. LAPPILAINEN : Ei pidä sekoittaa Lappalaiseen, jota pidetään negatiivisena Lappilaisen väestön keskuudessa.
 12. SUOMALAISTAUSTAINEN : Tilastokeskuksen määritelmä. Ulkomaalaistaustaiseksi määritellään henkilö jonka molemmat vanhemmat ovat ulkomailla syntyneitä.
 13. SETA : 40 vuotias seksuaalista tasa-arvoa edustava valtakunnallinen järjestö.
 14. KANSALLISUUS

Vaakasarakkeeseen muodostuu sana: AVARAKATSEINEN, joka on tuntematon yllättävän monelle yläkoululaisellekin.

Kysymys- ja keskusteluesimerkkejä:

 • Pyydä oppilaita käyttämään jokaista sanaa lauseessa vuorollaan. Tarkenna ja selvennä määritelmiä.
 • Mitä ovat ennakkoluulot? Miten ne ilmenevät ja mitä niille voi tehdä?
 • Käykää läpi miten rasismi ja syrjintä eroavat. Kertokaa esimerkkejä molemmista.
 • Ketkä ovat ulkomaalaisia Suomessa?
 • Mikä ero on Saamelaisella ja Lappilaisella?
 • Mitä tarkoittaa alkuperäiskansa?
 • Mitä ymmärrätte termillä ulkomaalaistaustainen? Milloin on väärin luokitella ihmisiä taustansa mukaan ja miksi?

Sisältää: Lisäkarttoja, ohjeet karttaprojektion tekemiseen.

Luo oma karttaprojektio tai maapallo
Tämän lisätehtävän myötä tehtävä soveltuu myös kuvaamataidon tunneille.

Tarvikkeet:

 • Läpikuultava karttapallo (projektion tekemiseen)
 • tulostettu tai piirretty karttaprojektio (maapallon tekemiseen)
 • sakset
 • kyniä
 • teippiä

Voitte pyrkiä luomaan omia karttaprojektioita, tai oman maapallon itsellenne. Minkä projektion valitsisitte ja miksi?
Linkki karttaprojektion teko-ohjeisiin (englanniksi)

Linkki maapallon teko-ohjeisiin (englanniksi)

Worldmapper.org karttoja

Nämä eivät ole enää maantieteellisiä karttoja, vaan temaattisia. Sivustolla löytyy eri kartoille pdf-versio, joka tiivistää yhdelle sivulle olennaiset asiat.

Verratkaa ainakin seuraavia karttoja toisiinsa. Pohtikaa luokassa siis mitä ajatuksia kartta herätti? Mitä se kertoo maailmasta? Vaikuttaako tilanne kestävältä? Auttavatko ne ymmärtämään maailmaa?

Sivusto sisältää runsaasti myös muita mielenkiintoisia karttoja joihin suosittelemme tutustumista.

Esimerkkejä koululaisten tekemistä hahmoista.

Sisältää: Lisärooleja pohdittavaksi.

Roolit on lueteltu alla, mutta tästä löydät myös tulostettavan version niistä:
roolit yhdessä tiedostossa (pdf)

Olet ylipainoinen yläkoululainen. Ylipainosi on seurausta pysyvästä sairaudesta joka sinulla on. Se ei kuitenkaan ole tarttuva, tai muutoin näkyvä. Sinua muistutetaan painostasi joka päivä tavalla tai toisella. Esimerkiksi sinua ei haluta joukkueisiin liikuntatunteilla, ruokalassa vitsaillaan ruuan riittävyydestä ja muita pienempiä huomautuksia tulee jatkuvasti. Mitä ajatuksia tilanne herätti sinussa? Mikä on ongelmana? Miltä sinusta tuntuu? Miten reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa yhdessä ryhmässä.
Olet alakouluikäinen venäläistaustainen oppilas. Menet kaverisi kotiin ensimmäistä kertaa käymään ja tapaat myös hänen isänsä. Esittelet itsesi. Hetken päästä kaverisi pyydetään keittiöön ja kuulet kuinka isä toruu kaveriasi, että ”minähän en Ryssiä talooni ota”. Kaverisi tulee takaisin ja sanoo, että ehkä sinun on paras lähteä ja poistut. Toivoisit, että voisit olla kaverisi kanssa myös tulevaisuudessa yhdessä, mutta tilanne on hankala. Mitä ajatuksia tilanne herätti sinussa? Mikä on ongelmana? Miltä sinusta tuntuu? Miten reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa yhdessä ryhmässä.
Olet tummaihoinen yläkoululainen. Alakoulussa kaverisi keksivät sinulle lempinimen Nike, viittauksena englanninkieliseen haukkumanimeen. Et alussa välittänyt siitä kun et tiennyt mitä se tarkoitti. Nyt nimitys on kuitenkin alkanut loukkaamaan sinua ja pyysit kavereitasi lopettamaan sen käytön. Kaverisi kuitenkin jatkavat sen käyttöä ja muutkin koulussa ovat alkaneet käyttämään sitä. Mitä ajatuksia tilanne herätti sinussa? Mikä on ongelmana? Miltä sinusta tuntuu? Miten reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa yhdessä ryhmässä.
Olet yläkouluikäinen oppilas. Olet alkanut havaita, että pidät enemmän samaa sukupuolta olevista henkilöistä kuin vastakkaista sukupuolta olevista. Et ole puhunut tästä kotona, koska vanhempasi ovat usein käyttäneet lauseita kuten: ”homoja ja lesboja ei tarvita” tai ”se on sairaus, joka pitää parantaa”. Pelkäät myös kavereittesi suhtautumista asiaan, mutta nyt tunnet olosi hyvin yksinäiseksi ja eristetyksi. Mitä ajatuksia tilanne herätti sinussa? Mikä on ongelmana? Miltä sinusta tuntuu? Miten reagoit? Miten ratkaiset ongelman? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut? Pohtikaa yhdessä ryhmässä.

Sisältää: Tehtävän taustoitusta, videon englannin tunnille

Ohjetarkennukset:
Nuoret voi sitouttaa tehtävään kysymällä suostuisivatko he kokeiluun, jossa käsitellään syrjintää koulupäivän alussa. Tätä voi alustaa puhumalla syrjinnästä ja pohtimalla ymmärtäisivätkö ihmiset paremmin syrjintää jos kaikki olisivat kokeneet sitä joskus?

Tehtävän taustoista

Tehtävä perustuu yhdysvaltalaisen peruskouluopettajan, Jane Elliottin suorittamaan harjoitukseen Martin Luther Kingin kuoleman jälkeen. Hän havaitsi kuinka vaikka oppilaille selitettäisiin syrjinnästä, eivät he kyenneet sisäistämään kuinka vahvasti ihmisiin vaikuttavasta asiasta oli kyse. He eivät olleet ’onneksi’ joutuneet kokemaan sitä omalla kohdallaan.

Hän päätti suorittaa kokeen, jossa ulkoisen tekijän perusteella syrjittäisiin osaa luokasta. Kun hän oli vakuuttunut, että lapset olivat sisäistäneet riittävästi miltä tuntui tulla syrjityksi ja millaisia ajatuksia se herätti, hän keskeytti kokeen ja piti keskustelevan yhteenvedon.

Aikuisempana ihminen oppii asettumaan toisen asemaan ja pohtimaan asioita abstraktimmin, mutta se on monesti myös aikuisille hankalaa. Jane Elliott onkin kiertänyt maailmaa suorittamassa vastaavanlaisia työpajoja eri ikäisten henkilöiden kanssa ja tulokset ovat olleet vähintäänkin keskustelua herättäviä.

Alla on video Jane Elliotin kokeesta, joka kuvattiin vuonna 1970 peruskoululaisten kanssa ja vuonna siinä nähdään vuodelta 1985 samojen nuorten ajatuksia – tosin jo aikuisena. Video on englanniksi ja se antaa hyvän ymmärryksen ”Merkityt” tehtävän perimmäisestä ajatuksesta, sekä ideoita sen toteuttamiseksi. Video kestää yhteensä 55 min.

Videon voi myös katsoa esimerkiksi englannin tunnilla keskustelunavaajana syrjinnästä.

Lisäkeinoja havainnollistaa biologista moninaisuutta luokassa.
Esitys miten tehtävässä käytettyjä erottelukeinoja on tulkittu eri yhteiskunnissa.

Sisältää: Kolme uutta kuvaa, sekä esimerkkitehtävä

Ohjetarkennukset:
Kuvat voi tulostamisen ja leikkaamisen sijasta myös heijastaa taululle. Varmista kuitenin, että oppilaat näkevät vain yhden kuvan kerralla ja vain se oppilas joka kuvailee näkee sen.

Uusia kuvia
Toteuta tehtävä uudelleen, käyttäen tässä olevia kuvia. Keskustelunaiheet ovat samat kuin tehtävässä mainitut.

Pioneer avaruusaluksen kyltti
Viestintä toistemme kanssa voi olla vaikeaa ja se tulee sitä vaikeammaksi, mitä kauempana omasta tietämyksestä ja tottumuksesta toinen osapuoli on. Millaista mahtaa olla pyrkiä kommunikoida esimerkiksi avaruusolioiden kanssa? Kuulostaako tieteishömpötykseltä? Tätä on kuitenkin vakavasti pohdittu vuosikymmeniä ja Yhdysvaltojen avaruusvirasto NASA on myös lähettänyt lukemattomia erilaisia viestejä avaruuteen.
Alla oleva kuva edustaa plakaattia, joka kiinnitettiin vuonna 1972 Pioneer 10 and 1973 Pioneer 11 avaruusaluksiin. Alukset lähetettiin kauas aurinkokunnastamme ja plakaattien oli tarkoitus viestittää selkästi muukalaisille rauhanomaisista aikeistamme.

Koska meillä on sama kulttuurihistoriallinen tausta kuin plakaatin tekijöillä, pitäisi sen tulkitsemisen olla meille paljon helpompaa kuin muukalaisille, vai onko…? Pohtikaa seuraavien tehtävien kautta kuinka monimutkaista viestintä voikaan olla.
Tehtävän osa 1:
Kerro miten itse tulkitset plakaatin eri osat? Mitä ne tarkoittavat?

Pioneer_plaque

Tehtävän osa 2:
Lue tästä mitä tähtitieteilijät ajattelivat plakaatin eri kuvien viestittävän. Oletko samaa mieltä heidän kanssaan?

Vety:
Tämä kuva on ylhäällä vasemmalla, jossa se luetaan ensimmäisenä. Vedyn on arveltu olevan maailmankaikkeuden yleisin alkuaine ja kuva kuvastaa sen atomirakennetta. Pieni numeraali I keskellä kuvastaa sen atomilukua. Vedyn avulla voidaan määritellä taajuuksia ja aallonpituuksia, joita käytetään muissa plakaatin kuvissa.
helium

Ihmiset:
Kuva alastomista ihmisistä kuvastaa rauhanomaisuutta. Nostetun käden ajatellaan osoittavan niveliemme ja peukalomme (joka on kehityksemme kulmakivi) toiminnan.
people

Satelliitti:
Pioneer satelliitin silhuetin on tarkoitus antaa vertaus ihmisten kookoa varten. Näin muukalaiset voisivat arvioida ihmisten koon verrattuna satelliittiin.
sateliitti

Aurinkokuntamme rakenne:
Aurinkokuntamme planeetat järjestyksessä auringosta. Binääriluvut kertovat niiden etäisyydestä auringosta. Kuvassa on myös kuvattu Pioneer satelliitin suunniteltu rata.
solar system

Aurinkokuntamme sijainti:
Viivojen keskipisteessä on aurinkomme. Jokainen viiva osoittaa aurinkomme etäisyyttä jostain pulsarista (pyörivästä neutrinotähdestä). Viivojen binääriluvut kertovat pulsareiden pyörimisnopeuden, jotta ne voitaisiin tunnistaa. Tämän kuvion avulla on tarkoitus mahdollistaa aurinkokuntamme löytäminen linnunradassa.
pulsars

Tehtävän osa 3: Käydään nyt läpi mitä kritiikkiä plakaatti on saanut ja mitä mieltä olette siitä.

Minkä osan luulet keränneen eniten kritiikkiä ja miksi?
Vastaus on yllättävä. Se on meille ihmisille ehkä helpoin ymmärtää. Se on nuoli, joka kuva aluksen lentoreittiä.

Miten tämä voisi olla vaikea avaruusolioille ymmärtää?
Nuoli on kehittynyt tuntemaksemme symboliksi johtuen historiastamme metsästäjä-keräilijöinä. Avaruusoliot jotka eivät ole käyneet läpi samantapaista vaihetta historiassaan pitänevät nuolta erittäin vaikeasti ymmärrettävänä symbolina, erityisesti tässä yhteydessä.

Mistä avaruusoliot tietäisivät mikä osa kuvastaa rajoja?
Plakaatin tekijä tahtoi alunperin piirtää ihmishahmot pitelemässä toisiaan käsistä, mutta päätteli avaruusolioiden voivan tulkita ne yhdeksi hahmoksi. Mikä estää avaruusolioita tulkitsemasta muita osio yhteenkuuluviksi?

Näkevätkö avaruusoliot samaa valon spektriä kuin me?
Tiedämme, että moni eläinkunnan edustaja näkee eri tavoin kuin ihmiset. Emme voi olla varmoja avaruusolioiden kykenevän edes havaitsemaan tekstiä. NASA:ssa kuitenkin ajateltiin tätä ja plakaatti kaiverettiin levyyn.

Plakaatissa on suoranaisia virheitäkin. Näitä ovat mm. tiedon puuttumisen aiheuttamat virheet:

 • Aurinkokuntamme kuvauksesssa vain Saturnuksella on renkaat. Nykyään tiedämme, että ainakin myös Jupiterilla, Uranuksella ja Neptunuksella on havaittavat renkaat, tosin paljon ohuemmat. Muukalaiset eivät välttämättä vetäisi rajaa näkyvyydelle samalle tasolle kuin NASA 1970-luvulla.
 • Aurinkokuntamme kuvauksessa pluto näkyy planeettana samassa linjassa muiden kanssa. Pluton rata on eri tasossa muiden planeettojen ratoihin nähden ja se myös menetti planeetta-statuksensa vuonna 2006, kun planeetan määritelmää tarkenneettiin. Mistä tiedämme muukalaisten määritelmän planeetalle?
 • Avaruuden kappaleet, kuten pulsarit liikkuvat jatkuvasti. Etäisyydet ja suunnat jotka plakaatissa on pulsareille eivät ole täsmällisiä kovin pitkään.