Keväällä 2017 potkaistaan käyntiin Walter ry:n uusin projekti- culturED! CulturED kevät tulee koostumaan opettajille, rehtoreille ja opettajaopiskelijoille tarkoitetusta neljällä eri paikkakunnalla järjestettävästä seminaaripäivästä. Kyseessä on siis yhdistykselle jälleen uusi aluevaltaus. Vaikkakin tässä vaiheessa puhutaan vielä ns. pilottivaiheesta, on Walter ry:n leivissä selkeää, että projektia lähdetään toteuttamaan kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti sillä ajatuksella, että culturED on tulevaisuudessa täysin voimin pyörivä monivuotinen projekti.

CulturED:n ensiaskeleet mahdollistaa osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa toimiva hundrED hanke. HundrED etsii 100 opetusinnovaatiota Suomesta ja 100 maailmalta. Hankkeen missiona on auttaa maailman kouluja muuttumaan etsimällä innostavia innovaatioita ja auttaa niitä leviämään sekä maan sisällä että maan rajojen ulkopuolelle. HundrEDin tavoitteena on jatkaa toimintaa juhlavuoden jälkeen kaikissa maanosissa. Walter ry:llä on ilo ja kunnia toimia osana hundrED perhettä.

CulturED Seminaaripäivinä tullaan käsittelemään Walterin KYTKE- projektista tuttuja teemoja: ennakkoluulot, syrjintä, rasismi, suomalaisuus/identiteetti. Opettajille tahdotaan tarjota avoin, rohkea ja rehellinen ilmapiiri, jossa he voivat tuoda esille omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Tarkoituksena on saada opettajat pohtimaan avarakatseisuuteen liittyviä aiheita uusista näkökulmista, kyseenalaistamaan ja tunnistamaan omia ennakkoluulojaan ja miettimään omaa identiteettiään. Laajempana tavoitteena on lasten ja nuorten syrjinnän ja syrjäytymisen ehkäiseminen, nuorten voimaantuminen aikuisten kanssa käydyn tasavertaisen keskustelun avulla sekä tukea tarvitsevien oppilaiden tunnistaminen.

Walter ry tahtoo kehittää culturED- työpajoista tehokkaan välineen, jota hyödyntämällä opetushenkilöstö pystyy vastaamaan työympäristössään esiintyviin uusiinkin tarpeisiin. Toivomme, että työpajat auttavat kouluja muuttamaan näiden toisinaan vaikeiden aiheiden käsittelyn, silmiä avaavaksi ja rikastuttavaksi kokemukseksi. KYTKE- projektin kautta kerätyt tilastot ja havainnot tuovat selkeästi esille mm. sen, miten suuria haasteita oppilaiden ja opettajien välisessä kommunikaatiossa esiintyy. Yksi culturED:n päätavoitteista on tarttua tätä ongelmaa sarvista ja edesauttaa sen ratkaisemista pyrkimällä tuomaan opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmat lähemmäksi toisiaan. Walter uskoo siihen, että ymmärtäminen johtaa luottamussuhteen paranemiseen, mikä puolestaan näkyy kommunikaation ja yleisen hyvinvoinnin kohenemisena. Avarakatseisuus, toistemme ymmärtäminen, ja kommunikaatio ovat kaikki sidoksissa toisiinsa.

”Olemme erittäin innoissamme tästä mahdollisuudesta jonka saimme hundrED:n myötä. KYTKE- projektin parissa alusta asti työskennelleenä voin todeta, että tilausta culturED:n kaltaiselle projektille on. Opetushenkilökunnan edustajilla paikkakunnista riippumatta on aina ollut tarve keskustella meidän kanssamme näistä työpajoillamme käsiteltävistä aiheista. Tämän lisäksi kaikki aikuisille pitämämme esitykset ja tilaisuudet ovat aina olleet hedelmällisiä, ei vaan meille itsellemme, vaan myös kohderyhmien edustajille.
Yhtenä vahvuuksistamme vuosien aikana on ollut ”laatikon ulkopuolelta” ajattelumalli. Tämä ei tule muuttumaan culturED:nkaan kanssa. Tulemme hyödyntämään seminaaripäivien toteutuksessa KYTKE- projektin aikana kerrytettyjä havaintoja, tuottamaamme opetuskäyttöön tarkoitettua materiaalia, ja omia henkilökohtaisia elämänkokemuksiamme. Uskomme että yhdistämällä nämä kolme tekijää saamme luotua toimivan ja hyödyllisen kokonaisuuden. Lähestymme kevään seminaaripäiviä siis varsin odottavaisin ja luottavaisin mielin.”

-Jan Wieland
Walter ry

Walter ry:n näkökulmasta culturED- projektin ensiaskeleet eivät olisi voineet tulla parempaan ajankohtaan, sillä yhdistyksen sisällä on pitkään keskusteltu opettajankoulutusohjelmasta. CulturED- projektin toteutuminen tarkoittaisi siis sitä, että yhdistys onnistuisi suoraan tavoittamaan palveluillaan niin oppilaat, heidän vanhempansa kuin culturED:n myötä myös heidän opettajat. Kyseessä on jälleen erityishuomionarvoinen merkkipaalu yhdistykselle.

Lisätietoa hundrEDista löydät heidän kotisivuiltaan osoitteesta https://hundred.org/fi