Ensi- ja turvakotien liitto palkitsi suvaitsevaisuuden puolestapuhujan

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt Hyvä teko lapselle – palkinnon Walter ry:lle, joka toiminnallaan edistää kulttuurien välistä lasten ja nuorten vuorovaikutusta Suomessa.

Myöntämällä Hyvä teko lapselle -palkinnon Walter ry:lle Ensi- ja turvakotien liitto kiittää järjestöä sen työstä moniarvoisuuden, suvaitsevaisuuden ja lasten ja nuorten yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.
Hyvä teko lapselle -palkinto on Erkki Kannoston pronssiveistos “Ylittäjä”. Liiton toiminta-ajatuksen mukaisesti myöntämisperusteissa on painotettu vaikeissa oloissa elävien lasten aseman parantamista. Palkinnon aiemmat saajat ovat olleet vaikuttamistoiminnassa tai käytännön työssä ansioituneita henkilöitä, tutkijoita, vapaaehtoistoimijoita ja kulttuurin edustajia.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka toiminnan tarkoitus on turvata lapsen oikeus turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Liiton 29 jäsenyhdistystä ylläpitävät ensi- ja turvakoteja sekä avopalveluja.

Kuvassa: Walter ry:n toiminnanjohtaja Maurizio Pratesi vastaanotti Ensi- ja turvakotien liiton myöntämän Hyvä teko lapselle – palkinnon. Vasemmalla puolella on liiton toimitusjohtaja Ritva Karinsalo ja oikealla liiton puheenjohtaja Tuula Haatainen.