KYTKE:n syyslukukausi on täydessä vauhdissa. Käynnissä olevaan lukukauteen valmistauduttiin kesälomien päätyttyä tuttuun tapaan. Arki koostui tiiviistä yhteydenpidosta koulujen ja ohjaajien kanssa, sekä aikataulujen rakentamisesta ja yhteensovittamisesta. Usean vuoden kokemus toiminnasta on tuonut KYTKE:n arkeen vahvan rutiinin, mikä on mahdollistanut tasaisen ja laadukkaan tekemisen.

Rutiinit ja tasainen tekeminen eivät kuitenkaan tarkoita etteikö KYTKE:n arki pidä sisällään säännöllisin väliajoin uusiakin asioita ja tilanteita. Viimeisin esimerkki tästä on syyskuun aikana Pohjois-Amerikkalaisille ylemmän korkeakoulutututkinnon suorittaville opiskelijoille pidetty KYTKE esitys. Ryhmä koostui jo työelämässä olevista ammattilaisista, ketkä ovat mm. korporaatioiden johtotehtävissä olevia toimihenkilöitä, itsensä työllistäviä konsultteja, ja julkishallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. Ryhmäläiset suorittavat opintojaan Pohjois Carolinan yliopiston ”Executive MBA” koulutusohjelmassa, ja osana ohjelman opetussuunnitelmaa oli mahdollisuus osallistua opintomatkalle Suomeen.

Helsinki valikoitui ryhmän vierailukohteeksi sen poikkeuksellisuuden vuoksi. Kaupungissa yhdistyy asiat kuten: korkean tason ammattilaiset, puhtaus, vakaus, turvallisuus ja korkea elintaso. Helsinki toimii myös merkittävänä tieteilijöiden ja insinöörien keskittymänä ja on yksi kärki ympäristöistä startup-yrityksille. Kaupungin ekosysteemi kokonaisuudessaan teki siitä mielenkiintoisen vierailukohteen ryhmälle.

Vierailu Suomeen sisälsi lukuisia tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin sekä perehtymistä näiden toimintaan ja toimintamalleihin. Yksi organisaatioista oli Walter ry. Vierailijoille esiteltiin Walter yhdistyksenä ja kerrottiin kaikesta sen alla tapahtuvasta toiminnasta, pääpainopisteen ollen KYTKE-projektissa. Yhteiskuntavastuu on teemana yrityksissä tärkeä, joten Walterin kaltaisen organisaation toiminta kiinnosti osallistujia paljon. Kiinnostusta lisäsi entisestään KYTKE:n käsittelemä aihepiiri ja sen parissa aikaan saatavat muutokset.

Tilaisuus järjestettiin Kone Oyj:n tiloissa, Espoon Keilaniemessä. Itse esitys oli tuttuun KYTKE tapaan rakennettu sitä silmällä pitäen, että ajatusten ja mielipiteiden vaihdolle oli mahdollisimman paljon tilaa. Osallistujat olivatkin aktiivisia ja esittivät paljon kysymyksiä liittyen toimintaan. Heitä kiinnosti paljon itse käytännön toteutukseen liittyvät asiat, mutta myös toiminnan taustat. KYTKE:n näkökulmasta hetkestä teki mielenkiintoisen eritoten se kun ryhmäläiset nostivat esille ajatuksiaan liittyen rasismiin, syrjintään ja ennakkoluuloihin ja kertoivat siitä miten nämä ilmenevät heidän kotimaissaan ja miten näitä käsitellään. Samankaltaisia tarinoita tuli ilmi paljon, kuin mitä KYTKE:n parissa työskentelevät kuulevat suomessakin.

Tilaisuus oli kaiken kaikkiaan erittäin antoisa. Walter ry tahtoo kiittää jokaista paikalla ollutta henkilöä osallistumisesta. Iso kiitos myös KONE Oyj:lle tilaisuuden järjestämisestä heidän tiloissaan, sekä opiskelijaryhmän professorille, Will Cardwellille (Aalto Yliopisto, Helsinki Business School, University of North Carolina) kutsusta ja tarjoamastaan mahdollisuudesta tulla esittelemään Walteria organisaationa ja kertomaan toiminnastamme.