Viittomakielen päivää juhlitaan Suomessa 12.2. joka on suomalaisen viittomakielen isäksi kutsutun Carl Oscar Malmin syntymäpäivä (12.2.1826 – 8.6.1863). Maailmassa on useita eri viittomakieliä ja suomalaista viittomakieltä käyttävät noin 5 000 ihmistä. Läheskään kaikki suomalaiset kuulovammaiset eivät sitä osaa. Viittomakielen kehitys kertoo meille ihmisten kyvystä voittaa haasteita, heidän tarpeestaan ilmaista ajatuksiaan ja ennen kaikkea yhdenvertaisuuden tavoittelusta.

Moni on varmaan miettinyt miltä tuntuisi jos ei pystyisi kuulemaan lainkaan, mutta entä jos et olisi kuullut koskaan? Tällöin et olisi oppinut myöskään puhumaan, sillä et pystyisi kuulemaan muiden ääniä ja toistamaan niitä. Tilannetta voi kokeilla itse, esimerkiksi soittamalla musiikkia korvakuulokkeista ja kieltäytymällä puhumasta. Kuinka pitkälle pääset päivässä ilman, että kuulet ketään tai sanot mitään? Samalla voi pohtia:

  • Ovatko esimerkiksi vieraskieliset vastaavassa asemassa Suomessa?
  • Kertooko kyvyttömyys ymmärtää muiden puhetta, tai ilmaista itseään mitään itse henkilöstä?
  • Miten kohtelet ihmistä joka ei ymmärrä sinua, tai joka ei vastaa odotetulla tavalla?
  • Suomessa on pitkä historia viittomakielen saralla ja teemme uudenlaista historiaa maailmassa viittomakielisten artistien, kuten räppäri Signmarkin ansiosta. Meidän kaikkien on hyvä pohtia erityisesti tänään yhdenvertaisuutta myös rajojemme sisällä. Hyvää viittomakielen päivää! T: Walter ry.