Jo Walterissakin perinteeksi muodostunut kickoff- tapahtuma järjestettiin keskiviikkona 9.8. Helsingissä. Paikalle saapui kaikkien kouluprojektien ohjaajia sekä muita viimeisen vuoden aikana jollain tavalla toiminnassa mukana olleita avainhenkilöitä. Muutaman tunnin kestäneen tapahtuman aikana käytiin läpi viimeisimmät uutiset ja päivitykset liittyen organisaation kaikkiin kouluprojekteihin.

Kuluneen vuoden aikana Walterin alla on pyörinyt kolme koulumaailmaan liittyvää projektia, jotka ovat KYTKE, Oma Linja ja viime keväänä pilotoitu culturED. Jokainen em. projekteista ovat varsin eri vaiheissa. Siinä missä KYTKE-projektilla on ollut merkittävä rooli Walterissa jo vuosien ajan, on culturED vasta ottanut ensiaskeleensa. Näin ollen kickoffissa esitetyt ja läpikäydyt asiat poikkesivatkin toisistaan hieman projektista riippuen. Jokaisen projektin kohdalla haluttiin kuitenkin tarjota kaikille osallistuneille mahdollisimman hyvä ja selkeä käsitys siitä, että mikä on kunkin nykytilanne ja mihin suuntaan tahdotaan mennä. Tämä käsitti mm. käytännön toteutuksen, sisällön ja työpajojen kehittämisen, sekä toiminnan laajentamisen.

Puheenvuoroissa tilaisuudessa olivat luonnollisestikin projektien koordinoinnista ja toteutuksesta päävastuun omaavat kokopäiväiset työntekijät. Heidän lisäkseen myös pro gradu tutkielman culturEDiin liittyen Helsingin Yliopistolle suorittanut ja sittemmin kasvatustieteiden maisteriksi valmistunut Sanna Pirttinen, sekä aktiivisena ohjaajana niin KYTKE kuin Oma Linja työpajoilla toiminut laulaja näyttelijä Yasmine Yamajako toivat kummatkin omilla esityksillään kickoffiin merkittävän lisän. Walterin kouluprojekteista ja niiden käsittelemistä aihepiireistä voisi keskustella loputtomiin asti, mutta kaiken kaikkiaan päivä koostui hyvistä ja ytimekkäistä puheenvuoroista, joiden aikana esille nousivat juuri ne toivotut toiminnan hyvinvoinnin kannalta oleellisimmat asiat.

Sen lisäksi, että Walterin kickoffeissa käydään läpi aina tärkeimmät päivitykset ja tilannekatsaukset, toimii tilaisuus myös hienona mahdollisuutena saada iso osa projektien avainhenkilöistä yhteen ja vaihtamaan kuulumisia. Kyseessä on siis harvinainen herkku myös yhteisen ajanvieton kannalta Walter perheen kesken. Kiitos kaikille kickoffiin osallistuneille. Walterissa ollaan valmiita uuteen lukuvuoteen.