On kolea ja pilvinen tammikuinen aamu. Helsinkiläisen hotellin konferenssihuone alkaa hiljalleen täyttyä. Tunnelma on odottava ja innostunut. Kaikki ovat tulleet paikalle vankan oppimis- ja osallstumistahdon saattelemana.

Ennen kuin esitys pääsee alkuun, osallistujat pohtivat mikä tekee tästä ryhmästä niin erikoisen ja oman toimialan kiistatonta eliittiä? Vastausten lista on pitkä:

 • Loistava ryhmädynamiikka
  • Kaikki ovat nuorekkaita, persoonallisia esiintyjiä, kunnioittavia ja kunnioitusta herättäviä roolimalleja nuorille. Heihin ja heidän taustoihin on helppo samaistua riippumatta kuka on.
 • Ollaan sydämellä mukana
  • Kaikki ovat uskottavia ja aitoja ihmisiä, he tukeutuvat omiin kokemuksiin ja ammentavat niistä voimaa.
 • Puhutaan suoraan ja rehellisesti
  • Kaikki omaavat laajasti tietoa, eivät pelkää tehdä itsestään haavoittuvaisia ja osaavat kääntää heikkoudet voimavaroiksi. Näin murretaan muurit vaikeista aiheista puhuttaessa.
 • Vuorovaikutus
  • Ote nuoriin on pedagoginen, mutta viihdyttävä. Henkilöt omaavat uskomattoman reagointikyvyn vaikeisiinkin kysymyksiin.
 • Viimeisenä, kaikki ovat käyneet läpi tiukan valintaprosessin päästäkseen tänne.

Ketä nämä rautaisen asiantuntemuksen ja mainion ryhmädynamiikan omaavat henkilöt ovat? He ovat KYTKE:n työpajojen vetäjät tietysti! Kaikki kokoontuneina ensimmäiseen KYTKE Kick Off päivään kautta aikojen!

Ryhmädynamiikan ja osallisuuden vahvistaminen olivat varmasti päivän suurin saavutus, mutta päivällä oli myös suuri tiedotuksellinen arvo. Vuosien saatossa KYTKE:n toiminta on laajentunut, materiaalia on tuotettu laaja-alaisesti ja perustoimintoja kehitetty. Jotta kaikki mukana olijat projektijohtajasta aina uusimpaan työpajojen vetäjään saakka olisivat perillä KYTKE:n kokonaisuudesta ja pääsisivät osallisiksi kehittämään sitä, oli tärkeää päästä istumaan yhteisesti ja käymään kokonaisuutta läpi.

Päivän aikana käytiin läpi muun muassa kevätkaudella 2015 pilotoitavia alakoulujen työpajoja. Tarkoituksena on toteuttaa kaksi erillistä kokonaisuutta, yksi 1-3 luokkalaisille ja toinen 4-6 luokkalaisille. Yhden päivän aikana tehtäisiin jompi kumpi ja loput toisena päivänä. Avarakatseinen koulu -materiaalipaketin tehtäviä on kehitetty pilotoinnissa kerätyn tiedon valossa, joten tutustuimme myös viimeisteltyihin materiaalipaketteihin.

Ohjaajat ovat keränneet työpajojen aikana suuren määrän oppilas- ja opettajakyselyitä. Nyt käytiin läpi näistä kerättyjä tuloksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. 2013 keskityttiin saamaan palautetta työpajasta, 2014 kerättiin vertailutietoa opettajien ja oppilaiden kokemuksista ja näkemyksistä avarakatseisuusteemoihin liittyen. Tänä vuonna ja tästä eteenpäin tarkoituksena on selvittää suoraan avarakatseisuutta ja luoda Suomen ensimmäinen peruskoulujen avarakatseisuus-indeksi.

Sovittelutoimintaa on tarkoitus laajentaa runsaasti vuonna 2015. Osallistujille esiteltiin KYTKE:n sovittelutoiminnan perusteita tarkoituksena antaa heille perusymmärrys sovittelusta ja sen suhteesta KYTKE:n muihin toimintoihin. Useampi työpajojen vetäjä innostui sovittelusta ja heille järjestetään kevään aikana sovittelijakoulutus.

Myös aiempia toimintoja kerrattiin, kuten työpajojen käytäntöjä ja kuinka tehdä niistä entistä parempia.

Kick Off päivä ylitti kaikki tavoitteensa ja virkistäytymisosuuden jälkeen osallistujat palasivat koteihinsa, jokaisella tyytyväinen hymy, hyvä mieli ja entistä vankempi sitoutuminen KYTKE:een. Näillä lähtökohdilla vuoden 2015 voidaan olettaa olevan projektin tähän saakka paras!