KYTKE- tiimiläiset ovat käärineet hihat ylös ja aloittaneet työnteon. Alkanut lukuvuosi tulee pitämään sisällään runsaan määrän työpajapäiviä ympäri suomea. Pelkästään syyslukukauden aikana KYTKE- tiimi tulee vierailemaan yli 20 koulussa ja 13 eri paikkakunnalla.  Kaiken kaikkiaan työpajapäiviä tullaan jouluun mennessä järjestämään 26. Tuohon päälle kun lisää vielä vanhempainillat, niin on selvää, että käsillämme on jälleen työnteon täyteinen lukukausi- totuttuun KYTKE:n tapaan.

Päävastuu alkaneen lukuvuoden työpajojen aikatauluttamisesta on ollut KYTKE- perheeseen vuoden alussa uutena tulleella Jason Yabalilla. Jason kommentoi tähänastista ja tulevaa yhteiseloaan KYTKE:n kanssa seuraavasti.

”Kun aloitin työskentelyn KYTKE- projektissa vuoden alussa, olin intoa täynnä ja odotin mielenkiinnolla mitä kaikkea kevät tuo tullessaan. Niin toimintaympäristö kuin ihmiset olivat minulle uusia. Kevät osoittautui monelta osin erittäin opettavaiseksi. Pääsin hyvin sisään itse projektiin ja siihen mitä yritämme saavuttaa. Koin äärimmäisen antoisana mm. sen miten pääsemme KYTKE:n kautta todistamaan eri paikkakuntien ja koulujen välillä olevia eroja ja sitä kautta huomaamme miten moninainen Suomi onkaan. Ensimmäinen KYTKE- lukukauteni jäi mieleeni opettavaisena ja ennen kaikkea lämpimänä kokemuksena.

Henkilökohtaiset odotukseni ovat alkaneelle lukuvuodelle korkealla. Iso syy tähän on se, että yhteistyö ja kommunikointi koulujen kanssa on ollut saumatonta. Toiseksi, meillä on loistava ja rutinoitunut tiimi, joka koostuu mukavista henkilöistä ja erilaisista persoonista, joita kaikkia yhdistää KYTKE:n sanoma ja arvot.”     

On ollut myös ilo huomata, että projektin saavuttama hyvä maine on säilynyt, sillä vaikkakin olemme vasta syyslukukauden alkuvaiheessa, niin työpajojen kysyntä kevätlukukaudelle on jo tässä vaiheessa ollut kovaa. Tästä syystä kehoitammekin kaikkia työpajoista kiinnostuneita olevia kouluja olemaan jo hyvissä ajoin yhteydessä projektin työntekijöihin.

Näin olemme siis jälleen intoa täynnä ja valmiita uuden lukuvuoden tuomiin kokemuksiin KYTKE:n merkeissä.