KYTKE- projekti otti ensiaskeleensa v.2010. Vain harva olisi tuolloin uskonut, että mitä kaikkea projektin lähitulevaisuus tulee pitämään sisällään. KYTKE:n viimeiseen kuuteen vuoteen on mahtunut monia eri tahojen asettamia odotuksia, näiden odotusten täyttämistä ja jopa monelta osin niiden ylittämistä. Kiitoksen projektin tähänastisesta menestyksestä kuuluisikin lähettää moneen eri osoitteeseen.

Projektin nykyrahoitus tulee päätökseen toukokuun loppuun mennessä. Tästä syystä KYTKE järjesti kutsuseminaarin, joka toimi tulostenesittelytilaisuutena. Seminaari järjestettiin torstaina 19.5. nykyrahoituksesta vastanneen, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiloissa. Nämä hienot puitteet tarjosivat perustan upean tilaisuuden järjestämiselle. Tilaisuus täyttikin kaikki ja kaikkien odotukset.

Kolme ja puolituntia kestäneen seminaarin sisältö koostui projektin useampien eri sidosryhmien edustajien esityksistä. Puheenvuoroissa olivat yhteensä yhdeksän eri henkilöä, joista jokainen tarjosivat oman näkökulmansa projektiin. KYTKE:n ulkopuolisista tahoista esityksen pitivät: valtakunnallisen verkkokyselyn suorittaneen Fountain Park Oy:n varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi. KYTKE- projektin selvityksen tehneen ryhmään kuulunut Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen projektitutkija Raisa Ahtiainen. Sekä Turun Nummenpakan koulun perusopetuksen lehtori Tiina BenMoussa, joka jakoi tilaisuudessa koulun kokemuksia hyvin sujuneesta yhteistyöstä KYTKE- projektin kanssa.

Kutsuseminaarin ohjelma

Erityismaininnan puheenvuoroistaan ansaitsevat vielä kuitenkin vuona 2013 KYTKE:n työpajoilta tutuksi tullut oppilas Meron Käkelä, sekä projektissa pitkään mukana toimineet ohjaajat Haza Hajipoori ja Yasmine Yamajako. Heistä jokainen tarjosivat mieleenpainuvat puheenvuorot jakamalla omia kokemuksiaan ja näkemyksiään KYTKE:stä, tehden selväksi projektin tärkeyden ja tuoden esille sen vaikutuksen omakohtaisten esimerkkien kautta.

Päivän tärkeyttä korosti vielä projektin kannalta merkittävässä asemassa olleet henkilöt, ketkä osallistuivat tilaisuuteen. Näihin henkilöihin kuuluivat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja johtaja Jari Rajanen, sekä Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä. Heidän lisäkseen tilaisuudessa oli vieraita mm. sisäasianministeriöstä, kunnista ja muista järjestöistä. Kutsuseminaari oli menestys. Tästä iso kiitos jokaiselle vieraalle ja seminaaria järjestämässä olleelle taholle.

KYTKE tahtoo kiittää viimeiset viisi vuotta projektin rahoituksesta vastannutta Opetus- ja kulttuuriministeriötä tästä suuresta tuesta, jonka avulla projekti on pystynyt suorittamaan toimintaansa korkealla tasolla ja kaikkien ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeiden teemojen parissa.