kuva1

KYTKE -projektista

Walter ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä
vuorovaikutusta lasten ja nuorten parissa. Yhdistyksen tarkoituksena on
toiminnallaan vaikuttaa ihmisten arvomaailmaan edistämällä muiden ihmisten
kunnioittamista, välittämistä ja vastuun ottamista. Walter ry järjestää
koulutyöpajoja, iltapäiväkerhoja ja tapahtumia. Näiden tavoitteena on edistää
avarakatseisuutta aktiivisen ja avoimen vuorovaikutuksen kautta. Yksi Walter
ry:n vetämistä projekteista on KYTKE– projekti.

KYTKE– projekti aloitti toimintansa vuonna 2010. Syksyllä 2010 alkoi pilotti-
ohjelma Vantaa ylä-asteilla. Puolentoista vuoden koe-ajan jälkeen projekti sai erinomaista palautetta ja tammikuussa 2012 projektista tuli vihdoin valtakunnallinen. KYTKE– projekti on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama ja kaikki toiminta on tilaajille maksutonta.

Koulut ja kunnat ovat keskiössä kaikessa projektin alaisessa toiminnassa, mutta pääasiallinen kohderyhmämme ovat yläkouluikäiset nuoret. Koulut ja kunnat voivat ottaa yhteyttä Walter ry:een ja tilata tarpeitaan vastaavan palvelun. Palvelusta riippuen, pyyntö voi tulla rehtorilta, kunnan edustajalta tai yksittäiseltä opettajalta.

KYTKE:n Keskeisin toiminta on järjestää monikulttuurisen taustan omaavien suomalaisten urheilijoiden vetämiä työpajoja kouluissa. Nämä kestävät 60 minuuttia ja soveltuvat noin sadalle oppilaalle kerrallaan. Näissä käydään läpi käsitteitä liittyen suomalaisuuteen, monikulttuurisuuteen, identiteettiin, syrjintään ja rasismiin. Työpajat koostuvat johdannosta, käsitteiden esittelystä, pienryhmäkeskusteluista ja yhteenvedosta. Oppilaita rohkaistaan tuomaan esille sekä käsittelemään omia mielipiteitään ja ajatuksiaan.

Vetäjien omakohtaiset tarinat kannustavat oppilaita jakamaan kokemuksiaan. Heidät haastetaan kyseenalaistamaan yleisiä stereotypioita sekä pohtimaan omaa identiteettiään. Ryhmäkeskusteluissa käsiteltäviin kysymyksiin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Avoimen keskustelun kautta oppilaat saadaan ymmärtämään omia ennakkoluulojaan ja arvostamaan erilaisuutta. Toiminnassa on mukana yli 20 eri monikulttuurisen taustan omaavaa luennoitsijaa ja he kiertävät kouluissa eri kokoonpanoissa.

Työpajojen lisäksi KYTKE– projektilla on kolme muuta toimintaa, joiden tarkoituksena on auttaa oppilaita ja heidän läheisiä monikulttuurisuuteen liittyvissä ongelmissa:

  • Vertaistuki, jossa pyritään mm. luonnollisiin kohtaamisiin projektin ohjaajien ja tukea tarvitsevien oppilaiden välille.
  • KYTKE-projekti järjestää kouluissa vanhempainiltoja avarakatseisuudesta.
  • Materiaalipaketin sisältämät toiminnalliset harjoitukset ja tehtävät antavat opettajille työkaluja käsitellä syrjintä- ja monikulttuurisuusteemoja oppilaiden kanssa.

Löydät tarkemmat kuvaukset palveluistamme ”Toimintaa” valikosta.