Vanhemmille ja huoltajille järjestettävät tilaisuudet ovat olleet oleellinen osa KYTKE:n toimintaa jo usean vuoden ajan. Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta tilaisuudet on perinteisesti järjestetty vanhempainiltoina projektin normaalien kouluvierailupäivien yhteydessä. Vanhempainillat ovat saavuttaneet viime vuosien aikana uudenlaisen suosion osallistujamäärien ollen ajoittain toistasataa.

Monet huoltajat saapuvat näihin heille järjestettäviin tilaisuuksiin eri odotuksin ja syitä osallistumiselle on yleensä useita. Osa huoltajista pitää KYTKE:n käsittelemää aihepiiriä erittäin tärkeänä ja tahtovat ennen kaikkea itse pohtia näitä asioita. Toisille huoltajille merkittävää on se, että he saavat kuulla mitä nuoret ajattelevat työpajoilla läpikäytävistä seikoista. Lohduttavaa on myös kuulla joidenkin huoltajien toteavan suorasukaisesti, että ”vanhempainilloista ei jättäydytä pois”. Riippumatta siitä mikä on toiminut motiivina osallistumiselle, on KYTKE:n tavoitteena aina se, että jokainen osallistuja poistuu tilaisuudesta uutta oppineena ja omaa sekä nuorten arkea paremmin ymmärtävänä.

Hyvät pätevät karismaattiset tilaisuuden vetäjät. Ajatuksia avaavat tehtävät. Ammatillisesti tilaisuus hyödytti minua paljon.

– Huoltaja

Kiitos rennosta tavasta puhua tärkeästä asiasta. Esimerkit elävöittivät illan kulkua. Lasten ajatuksien esiin tuominen tärkeää ja se avaa kaikille aikuisille asiaa monelta suunnalta.

– Huoltaja

Menneiden lukuvuosien aikana vanhemmille ja huoltajille suunnattuja tilaisuuksia on järjestetty keskimäärin n. 8-10 per lukuvuosi. Kun tarkastelemme miten vanhempainillat ovat kehittyneet ja mitkä seikat nousevat niissä eniten esille, voimme todeta, että isoja muutoksia ei juuri ole. Siinä missä nuoria, niin vanhempiakin puhututtaa paljolti samat asiat kuin aikaisempina vuosina. Uusia vivahteita tilaisuuksiin tuo ajan yhteiskunnallinen tilanne ja siihen liittyvät mahdolliset muutokset. Poimintoina liittyen nuorten mietteisiin vanhemmille esitettävä ydinviesti on sama kuin aikaisempinakin vuosina – ”Teidän sanoilla, teoilla ja mielipiteillä on todella suuri merkitys kun puhutaan millaisiksi teidän lastenne asenteet kehittyvät.”

Walterissa ollaan erittäin iloisia vanhempainiltojen osallistujamäärien kasvusta, sillä tilaisuudet itsessään ovat olleet menestyksekkäitä ja saaneet paljon positiivista palautetta. Vanhempainiltojen rajallisen määrän vuoksi rohkaisemmekin niistä kiinnostuneita kouluja olemaan yhteydessä hyvissä ajoin, jotta voimme suuremmalla todennäköisyydellä lupautua järjestämään sellaisen.