Osana KYTKE- projektin toimintasuunnitelmaa on luoda kansainvälistä verkostoa, ja lisätä projektin tunnettuutta Suomen ulkopuolella. Tässä otettiin jälleen yksi merkittävä askel eteenpäin, kun joukko Viron opetusviranomaisia osallistui torstaina 27.10. aamupäivänä järjestettyyn KYTKE- esitykseen. Esityksessä käytiin läpi projektin menneisyyttä, nykytilaa ja tulevaisuuden varalle asetettuja suunnitelmiakin.

Esityksen aikana läpikäydyt seikat liittyen KYTKE:n toimintatapaan herättivät vieraiden keskuudessa keskustelua ja kysymyksiä. Niin ikään yleiset havainnot suomalaisesta koulumaailmasta kiinnostivat paljon, joka puolestaan johti nopeasti näiden kahden eri maiden koulujen väliseen vertailuun. Tämän antoisan keskustelun lopputuloksena voidaan pitää mm. sitä, että vaikka nämä koulumaailmat saattavat poiketa toisistaan hieman, niin on kuitenkin paljon sellaisia tarpeita joihin KYTKE- projektin tarjoama toiminta pystyisi vastaamaan myös Virossa.

Koska tämä ns. sillan rakentaminen on lähtenyt hyvin käyntiin, niin ajatus mahdollisesta jatkossa toteutettavasta yhteistyöstä viron opetusviranomaisten kanssa tuntuu KYTKE:n puolesta erittäin mielenkiintoiselta. Iloksemme voimme todeta, että tunne tuntui olevan molemminpuolinen osapuolten lähtiessä kokoustilasta.