KYTKE:n kevät saatettiin työpajojen osalta päätökseen varsin aurinkoisissa merkeissä. Walterin KYTKE -tiimille tarjoutui mahdollisuus suunnata suurimpaan ulkomailla sijaitsevaan suomalaiseen kouluun – Aurinkorannikon suomalaiseen kouluun, joka sijaitsee Etelä Espanjassa Fuengirolan kaupungissa. Koulun vieraina vietetyt kolme päivää pitivät sisällään paljon ohjelmaa sekä uudenlaisia kokemuksia.

Koska kyseessä oli yhtenäiskoulu, niin KYTKE -työpajat pidettiin kaikille peruskoululaisille. Tämän lisäksi koululla järjestettiin myös vanhempainilta koko koulun oppilaiden vanhemmille. Erityisen mielenkiintoisiksi työpajoista teki se, että koska kyse on ulkomailla sijaitsevasta täysin suomalaisesta koulusta, tulivat oppilaiden kokemukset liittyen syrjintään myös esille erilaisesta näkökulmasta kuin mihin työpajoilla on normaalisti Suomessa totuttu. Teemat kuten ”Minkälaista on asua, ja käydä koulua ulkomailla suomalaisena nuorena?” ja ”Miltä tuntuu palata Suomeen?” nousivat varsin usein esille. Vastaukset näihin vaihtelivat paljon. Oli ilo kuitenkin huomata, että KYTKE:n ohjaajilla oli paljon annettavaa omien kokemustensa kautta ja tämä tarjosi jälleen pohjan sille, että niin lapset ja nuoret kuin KYTKE:n ohjaajatkin pystyivät samaistumaan toisiinsa.

Erityisesti siihen nähden, että moni koulun oppilaista viettää vain yhden tai kaksi lukuvuotta Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa, vallitsee koulussa hyvä henki, ja tämä näkyi myös monessa oppilaassa.

Matkalla oli tarkoitus myös päästä tutustumaan paikallisen syrjinnänvastaisen järjestön toimintaan, sekä kutsua heidän edustajia seuraamaan KYTKE -työpajoja. Lukuisten sähköpostien ja puhelinsoittojen päätteeksi yhteistyötaho ei ilmoittanut enää itsestään ja suunnitelmia oli muutettava. Aika korvattiin kuitenkin arvokkaalla tavalla siirtämällä painopiste takaisin itse KYTKE –projektiin, ja sen kehittämiseen eri keinojen avulla. Yhteiset kokoukset ohjaajien kesken ja niissä esille tulleet kehityspisteet tuottivat paljon hyvää tulevaisuutta ajatellen.
Ryhmän kesken järjestetyissä kokouksissa käytiin läpi kulunutta kevättä ja sen eri vaiheita. Kevään aikana pilotoidut alakouluille suunnatut työpajat olivat suuressa roolissa keskusteluissa. Toisena isona aiheena oli KYTKE:n ryhmädynamiikka ja sen vaikutus itse työpajojen toteutukseen. Muutoin kokoukset käsittivät arvokkaan palautteenantotuokion kaikkien mukana olleiden ohjaajien kesken, sekä kattavan yhteenvedon koko keväästä.

KYTKE -tiimin vahvuuksiin on kuluneiden vuosien aikana kuulunut vahva joukkuehenki, ja kaiken yhteisen toiminnan sekä keskustelujen kautta voimme todeta, että tuo sama henki sykkii nyt vahvempana kuin koskaan.

Iloksemme voimme siis todeta, että matkasta jäi poikkeuksellisen paljon käteen, ja siellä käytetty aika tulee olemaan arvokas itse KYTKE –projektille sekä sen hyvinvoinnille. Tästä on äärimmäisen hyvä jatkaa taas ensi syksynä. Oikein iloista kesää jokaiselle KYTKE:läiselle ympäri suomea ja nyt myös Eurooppaa.