Olemme saaneet Raha-automaattiyhdikseltä ilmpoituksen 17.12.2015, jossa he ehdottavat Sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavasti:

1. Urbaanit lapset ja nuoret projektille vuosille 2016-2018 (AK1) 116 000 euron avustuksen vuosittain
2. KYTKE-projektille vuosille 2016-2018 (C1) 200 000 euron avustuksen vuosittain

Iso kiitos mahdollisuudesta Raha-automaattiyhdistykselle, jotta voimme toteuttaa yhdityksemme arvoihin perustuvaa toimintaa.

Urbaanit lapset ja nuoret saa jälleen jatkaa tärkeää ennaltaehkäisevää työtään taantuvilla kaupunkialuilla asuvien lasten ja nuorten kanssa.

Sillanrakentaja eri kulttuurien välille toimiva KYTKE-projekti siirtyy vuonna 2016 RAY:n rahoituksen piiriin. Näin 5-vuotta menestyksekkäästi toiminut KYTKE-projekti voi jatkua erittäin tarpeellisessa ajankohdassa yhteiskunnassamme.

Olemme erittäin kiitollisia RAY:lle ja tulemme tekemään kaikkemme, jotta molemmat projektit saavuttavat niille asetetut tavoitteet.