Koulut ovat ovat sulkeneet ovensa kesän ajaksi. Oppilaat nauttivat lomistaan ja näin tekevät myös opettajat ja muu koulun henkilökunta. Walterissa tämä tarkoittaa kouluprojektien työntekijöiden osalta niin ikään paljon ansaittuja rauhallisempia hetkiä ja palautumisen aikoja.

Viime lukuvuotta ja sen aikana saavutettuja asioita voidaan jälkikäteen tarkastella Walterissa ylpein mielin. KYTKE-projekti pääsi jälleen asetettuun tavoitteeseen. Todisteena tästä ovat n.50 ympäri suomea järjestettyä työpajapäivää ja tuhannet tavoitetut oppilaat sekä ennen kaikkea heiltä, että opettajilta saatu erinomainen palaute. Tämän lisäksi KYTKE vieraili eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa, ja järjesti vanhempainiltoja usealla paikkakunnalla.

Kiireisen menneestä lukuvuodesta ei kuitenkaan tehnyt pelkästään KYTKE-projektin ympärillä tapahtuneet asiat ja toiminnot. Syksyn aikana suunniteltu opettajille tarkoitettu culturED-seminaari oli yksi erittäin merkittävä saavutus. CulturED-seminaarit toteutettiin kevään aikana neljällä eri paikkakunnalla, joissa kohdeyleisönä toimivat niin opettajat kuin opettajaopiskelijat. Seminaareissa käsiteltiin KYTKE:stä tuttua aihepiiriä (ennakkoluulot, syrjintä, rasismi, suomalaisuus/identiteetti). CulturED sai alkunsa kun se tuli valituksi osaksi Saku Tuomisen johtamaa hundrED-hanketta, jossa ollaan kerätty yhteen sata suomalaista opetusinnovaatiota. Kyseessä oli siis hieno tilaisuus Walterille. Voimme ylpeänä todeta, että Walter vastasi huutoon vakuuttavalla tavalla, ansaiten erittäin paljon positiivista palautetta osallistujilta.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on ollut onnistunut lukuvuosi, mitä antoisimpine hetkineen. Tätä toteamusta ei voisi tehdä ilman jokaista mukana ollutta ohjaajaa, yhteistyökoulua- ja tahoa, opettajaa ja ennen kaikkea niitä mahtavia oppilaita joita Walter on kouluprojektien myötä tavoittanut. Siispä, Walter kiittää.

Oikein lämmintä ja rentouttavaa kesää kaikille!