Kesä voi olla lomaa kouluissa, mutka KYTKE:ssä se on kehityksen aikaa. Viime lukuvuonna KYTKE:läiset kohtasivat tapauksia, joissa yhteydenpitoa jatkettiin vertaistuen muodossa koulunkäynnin jälkeen. Useammin kuitenkin jäi sellainen mielikuva, että oppilaat olisivat halunneet olla yhteydessä, mutta kynnys puhua kasvotusten oli liian suuri.

Viime vuonna lanseerattiin KYTKE -luuri, jotta nuorilla olisi paikka josta tavoittaa KYTKE:läiset luottamuksellisesti ja nimettömästi. Vastaavaa toimintaa on nyt laajennettu kahdella uudella yhteydenottokanavalla, ympärivuorokautisesti toimivalla keskustelusähköpostilla (talk@walter.fi) ja arkipäivinä toimivalla livechätillä (www.walter.fi).

Myös tiedottamista on kehitetty ja tukipalveluista on luotu erillinen juliste, joka toimitetaan kouluille esille laitettavaksi. Näin pyritään tavoittamaan monikanavaisesti nuoria ja madaltamaan yhteydenoton kynnystä.