Kesälomat ovat pidetty ja syksyn alku on käsillämme. Walterissa tämä tarkoittaa sitä, että valmistautuminen uuteen työpajojen täyteiseen lukuvuoteen on jo kovaa vauhtia käynnissä. Toimistolla suunnitellaan aikatauluja ja huolehditaan yhteydenpidosta kouluihin. Ohjaajat odottavat aikataulujen valmistumista ja niiden yhteensovittamista muiden henkilökohtaisten menojensa kanssa. Tänä vuonna tämä vuodenaika sai kuitenkin ripauksen jotain uutta, kun kaikille Walterilaisille tarjoutui mahdollisuus osallistua ensimmäistä kertaa järjestettyyn ohjaajille tarkoitettuun valmennukseen.

Walterissa ollaan aina avoimia kehitykselle ja kasvulle, etenkin kun kyse on henkilökohtaisesta sellaisesta. Tämä toteutui kun yhdistimme voimamme Helsingissä sijaitsevan valmennusyritys Valmentamon kanssa. Valmentamo, jonka missiona on tiedostavat, elämäniloiset, hyvinvoivat ja elämässään onnistuvat ihmiset, räätälöi Walterin kouluprojektien ohjaajille koulutuspaketin, joka piti sisällään mm. itsetuntemukseen, kuuntelemiseen, läsnäoloon ja henkilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä saloja. Puheenvuorojen ja keskustelun lisäksi päivän aikana käytiin läpi myös paljon eri harjoitteita em. aiheisiin liittyen.

Walterin kouluprojektien työpajat edellyttävät niistä vetovastuun omaavilta ohjaajilta monenlaisia eri taitoja, joiden hiomiseen ohjaajat pääsivät paneutumaan valmennuksen aikana. On ensisijaisen tärkeää, että ohjaajalla on mahdollisimman hyvä käsitys esimerkiksi oman itsensä tuntemisesta ja oikeanlaisesta läsnäolemisesta. Valmennuksen aikana suoritettujen mm. konkreettisten harjoitteiden lopputuloksena voidaan pitää sitä, että ohjaajien kyvyt toimia työpajoilla itsevarmempina ja rennompina ovat vielä entistäkin paremmat. Päivän aikana tapahtuneet havainnot ja oivallukset tulevat näin ollen varmasti palvelemaan kaikkia osallistujia niin Walterin työpajoilla, kuin jokaisen omassa jokapäiväisessä elämässäkin.

Walter tahtoo kiittää Valmentamoa onnistuneesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä!