Walterissa aloitettiin vuosi tarjoamalla henkilöstölle jotain uutta. Lähes jokaisessa yhdistyksen toteuttamassa toiminnassa nousee esiin iso kirjo asioita. Näiden joukossa on myös perus ihmisoikeudelliset asiat, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevat seikat. Tästä syystä Walter kääntyi näiden asioiden tiimoilta ihmisoikeusjärjestö SETAn puoleen. SETA järjesti iltapäivän mittaisen koulutuksen Walterin työntekijöille ja ohjaajille, jonka aikana paneuduttiin tarkemmin näihin yllä mainittuihin teemoihin. Tilaisuus järjestettiin 18.1. Helsingin Pasilassa, SETAn tiloissa.

Vaikkakin Walterin henkilöstöllä tulee jo lähtökohtaisesti olla ymmärrystä ja tietoa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevista asioista, osoittautui koulutus varsin tarpeelliseksi ja avartavaksi. Monet iltapäivän aikana läpikäydyistä seikoista tulee hyödyttämään jokaista koulutukseen osallistunutta, sillä koulutus antoi konkreettisen tiedon lisäksi myös oivalluksia ja työkaluja asioista keskustelemiseen. Nämä tulevat olemaan hyödyllisiä ei pelkästään Walterin toimintaa ajatellen, vaan jokaisen henkilökohtaisenkin kasvun kannalta.

Erilaisuus ja siitä kumpuava mahdollinen ulkopuolisuuden ja toiseuden tunne ovat asioita, jotka ovat koskettaneet useaa Walterin toiminnassa mukana olevaa – joko henkilökohtaisesti, tai jonkun läheisen kautta. Myös tätä käsiteltiin koulutuksessa, ja monella olikin kyky peilata näitä ikäviä tuntemuksia jollain tasolla suoraan omiin elämänvaiheisiin. Koulutus ei kuitenkaan pyörinyt pelkästään negatiivissävytteisten asioiden ympärillä, vaan siinä missä ikävät asiat ovat osa elämää, niin näin ovat positiivisetkin. Iltapäivän aikana tuli selkeästi esille myös seikat kuten: voimaantuminen, oman itsensä löytäminen ja erilaisuudesta kumpuavan rikkauden oivaltaminen. Nämäkin kaikki asioita joihin Walterin henkilöstö pystyy samaistumaan. Kaiken kaikkiaan SETAn järjestämä koulutus oli erittäin hyödyllinen ja antoisa, joka tarjosi Walterilaisille paljon tietoa.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Lisätietoa SETAsta löydät heidän kotisivuiltaan: www.seta.fi

Walter tahtoo kiittää SETAa hyvästä ja onnistuneesta koulutuksesta ja toivottaa loistokasta alkanutta vuotta!