KYTKE- projektille on valittu kaksi kokopäiväistä projektityöntekijää, jotta toimintaa voitaisiin laajentaa kattamaan uusia osa-aluieta. Escocia Nsuku, jonka tehtäviin kuuluu työpajojen aikatauluttaminen ja koordinointi, sekä Gabriel Herrera, jonka vastuulla on toiminnan tilastointi ja analyysi, sekä teknisen puolen hallinta. Tämän lisäksi molemmat osallistuvat laaja-alaisesti KYTKE-projektin uusien toimintojen suunnitteluun ja implementointiin, sekä osallistuvat työpajoihin.

 

Escocia on tuore yhteiskuntatieteiden maisteri, joka valmistui joulukuussa 2012 Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan valtio- oppi. Hän tutki lopputyössään maahanmuuttajien integroitumista ja työllistymistä Suomessa. Järjestökokemusta hän on kerryttänyt toimimalla vapaaehtoistyöntekijänä sekä Tampereella, että Jyväskylässä ja hän näkeekin omien sanojensa mukaan KYTKE- projektin mahdollisuutena ”päästä vaikuttamaan nuorten asenteisiin”. Escocia on syntynyt Kongon demokraattisessa tasavallassa ja hän on asunut Suomessa 20 vuotta.

 

Chileläis-suomalainen Gabriel Herrera valmistui alkuvuonna 2012 myös yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Järjestökokemusta hänellä on ylioppilaskunnasta ja opiskelijajärjestöistä. KYTKE-projektin toiminta on erityisen lähellä hänen sydäntään, sillä hän varttui neljällä mantereella ja palasin Suomeen pysyväisluonteisemmin vasta yläasteelle. Omien sanojensa mukaan hän sai “henkilökohtaisesti nähdä ja kokea monikulttuurisuuden haasteet suomalaisessa peruskoulussa ja nyt [hänellä] tilaisuus auttaa niiden ratkomisessa.”