Odotetuin ja jännittävin koulutus on vihdoin suoritettu. KYTKE -tiimiläiset ovat nyt valmiita sovittelijoita.

Koulutuksen tarkoituksena oli auttaa KYTKE-projektin sovittelutoiminnan parantamisessa ja  kehittämisessä.  Koulutuksen pitivät meille vuodesta 2000 toiminut vertaissovittelu eli VERSO, joka perustuu restoratiiviseen ajatteluun. Restoratiivinen ajattelu korostaa yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa asianosaiset ovat itse aktiivisia osallisia asiansa ratkaisussa.

Viikon mittainen intensiivikoulutus piti sisällään teoriaa vertaissovittelun periaatteista, sekä käytännön esimerkkejä sovittelutilanteista. Haastavien roolipelien kautta opittiin sovittelun tärkeimmät periaatteet, osapuolten kohtaaminen, kuuntelu, keskustelu ja ymmärryksen lisääminen osapuolten välillä.
Lisätietoa VERSO -vertaissovittelusta löydät heidän nettisivuilta http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/