Moni viimeisen vuoden ajan Walterin toiminnasta kiinnostunut henkilö on tietoinen kevään 2017 aikana pilotoidusta culturED – projektista. CulturED on opettajille ja opettajaopiskelijoille suunnattu seminaari kokonaisuus, jonka aikana käsitellään teemoja ennakkoluulot, syrjintä, rasismi, identiteetti/suomalaisuus. Seminaarien tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan näitä avarakatseisuuteen liittyviä aiheita uusista näkökulmista, kyseenalaistamaan yleisiä stereotypioita ja miettimään omaa identiteettiään. Seminaareja on pidetty vuoden 2017 aikana yhteensä viisi, joista jokaista voidaan pitää menestyksenä, niin seminaarien vetäjien kuin myös osallistujien mielestä.

Viimeisin culturED – seminaari järjestettiin 2.11. Helsingin Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille. Suurimpana yksittäisenä poimintana vetäjien puolesta voidaan pitää sitä, että tämänkin tilaisuuden aikana esille keskusteluissa nousivat kokemukset, mielipiteet ja ajatukset – aivan kuten on tarkoituskin. Osallistujien palautteesta kävi selväksi mm. se, että seminaari oli virkistävä ja raikastava kokemus joka aktivoi miettimään omia kokemuksia ja niiden reflektiota. Seminaarin aikana käytetty Walterin tuottama materiaali sai myös kiitosta. Tärkeimpänä asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että osallistujat kokivat saaneensa uutta näkökulmaa aihepiiriin liittyen sekä työkaluja sen käsittelemiseen ammateissaan ja henkilökohtaisissa elämissään.

Koska kysyntä seminaareille on jo nyt ollut odotettua suurempaa ja culturEDin ensiaskeleet ovat olleet menestyksen ja positiivisen palautteen sävyttämiä, on sanomattakin selvää, että Walterissa ollaan innostuneita culturEDin kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä. Yksi tavoitteista on saada projekti valtakunnalliseksi, jotta seminaari tavoittaisi mahdollisimman monen opetushenkilöstöön kuuluvan. Askeleita tämän saavuttamiseksi on otettu ja keskusteluita eri vaikutusvaltaisten tahojen kanssa käyty. Näitä keskusteluja tullaan käymään jatkossakin. Jäämme siis mielenkiinnolla odottamaan mitä tuleman pitää.

Kiitos vielä kaikille viimeisen vuoden aikana culturED – seminaareihin osallistuneille henkilöille, ja jokaiselle yhteistyötaholle.