Kuluneen neljän vuoden aikana, KYTKE -projektissa on kerätty ainutlaatuista tietoa yläkouluoppilaiden ja opettajien näkemyksistä liittyen monikulttuurisuuteen ja avarakatseisuuteen. Tieto on koostettu ja kirjattu kaikien käytettäväksi Materiaali-sivuillamme. Nyt, kehitämme jotain aivan uutta: Suomen ensimmäisen vuosittain päivittyvän yläkoulujen avarakatseisuusindeksin.

Luomalla indeksin on mahdollista seurata yhteiskunnallisten muutosten ja koulujen toimenpiteiden vaikutusta nuorten asenteisiin. Indeksi toteutetaan verkkokyselynä, jolla mitataan nuorten mielikuvia ja asenteita. Lähetämme syksyn aikana kaikille Suomen yläkouluille linkin kyselylomakkeeseen. Toivomme mahdollisimman laajaa osannottoa.

Kuten kaikessa tiedonkeruussamme, myös indeksi tulee avoimesti käytettäväksi Walter ry:n verkkosivuille.