Mitä tekemistä KYTKE- projektilla on uuden opetussuunnitelman perusteiden kanssa? Muun muassa tätä selventämään kutsuttiin Walter Ry:n Jan Wieland ja Efe Evwaraye 1.-2.11. järjestetyille Seinäjoen kansainvälisyyspäiville. Tähän Opetushallituksen, CIMO:n ja Seinäjoen kaupungin järjestämään tapahtumaan oli ilmoittautunut runsas määrä osallistujia ja lukuisia eri tahoja. KYTKE:n toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä löysi esitykseen paikalle odotettua enemmänkin. Valtaosa osallistujista olivat opettajia tai muita opetusviranomaisia.

Itse esitys potkaistiin käyntiin opetusneuvos Satu Elon toimesta. Elon puheenvuoro sisälsi koulujen kannalta ajankohtaisia ja käytännön asioita liittyen uuden OPS:n perusteisiin. KYTKE:n näkökulmasta pääpainona oli tarjota osallistujille esimerkkejä siitä miten opetussuunnitelman perusteiden linjaukset näkyvät koulumaailmassa käytännön tulkintana projektin toiminnan kautta. Tämä toteutettiin KYTKE:lle ominaisella osallistuttavalla tavalla, ja paikallaolijat saivat näin ollen itse myös äänensä kuuluviin. Täten osallistujille muodostui vahva käsitys siitä mitä kouluissa tapahtuu KYTKE- työpajoilla, ja miten nuoret vastaanottavat sen.

Kansainvälisyyspäiviin ja muihin vastaavanlaisiin tapahtumiin osallistuminen on KYTKE:lle iso asia, sillä nämä ovat aina hyviä mahdollisuuksia niin jakaa kuin myös kerätä tietoa. Toivon mukaan tilaisuuteen osallistuneet opettajatkin voimaantuvat huomatessaan sen, että miten KYTKE tarjoamallaan toiminnalla voi nojata vahvasti uuden opetussuunnitelman perusteisiin.

KYTKE tahtoo kiittää kansainvälisyyspäivien järjestäjiä sekä jokaista osallistujaa hienosta tilaisuudesta.