Walter Ry

Hyvän arjen rakentajat

Tutustu ohjelmaan

Turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville

Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa yksitoista suomalaista kolmannen sektorin järjestöä rakentaa yhdessä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön myöntämällä neljän miljoonan euron rahoituksella järjestöjen tarjoamia palveluja lisätään ja kohdennetaan Vantaalla Havukosken ja Myyrmäen alueille vuosien 2023-2025 ajan. Ohjelmaan sisältyy myös valtakunnallisesti toteutuvia verkkopalveluita.

Vanhempia sekä lapsia ja nuoria tuetaan muun muassa erilaisilla ryhmämenetelmillä, konkreettisena apuna kotiin, arkielämän taitojen valmennuksella, keskustelu- ja kriisiavulla sekä tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnoilla. Lapsille ja nuorille järjestetään lisäksi mielekästä vapaa-ajan harrastustoimintaa. Havukosken alueella järjestetään myös erilaisia tapahtumia yhdessä asukkaiden kanssa. Ikääntyneille tarjotaan etsivän vanhustyön tukea sekä tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa.

Walter ry vastaa ohjelman lapsille ja nuorille suunnatun vapaa-ajan harrastustoiminnan koordinoimisesta ja järjestämisestä yhteistyössä KOIPS:in ja Kukunori ry:n kanssa.