Walter Ry

Kunnioittaminen Ymmärtäminen Välittäminen Vastuunottaminen

Walter ry – pelikentiltä valtakunnalliseksi toimijaksi

Walter ry on kulttuurienvälisen osaamisen asiantuntijajärjestö, jonka tarina sai alkunsa toiveesta tukea eri kulttuuritaustoja edustavien nuorten identiteettiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Syntyi ajatus urheiluleireistä. Yhteisten pelikentällä vietettyjen hetkien välillä syntyi syvää keskustelua suomalaisuudesta, identiteetistä, syrjinnästä ja rasismista. Varsin pian huomattiin, että näiden teemojen käsittelylle olisi enemmänkin tarvetta nuorten parissa. Toiminnan laajetessa nuoria alettiin pian tavoittaa eri projektien kautta niin peruskoulumaailmassa, harrastustoiminnassa kuin tapahtumissakin. Vuosien saatossa Suomi on muuttunut yhä moninaisemmaksi, mutta nuorten identiteettiä ja avarakatseista kasvuympäristöä tukeva toiminta on yhä ajankohtaista.

Tavoitteet ja arvot

Toiminnan tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta sekä avarakatseisuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Walterin toiminnan ytimessä vaikuttavat yhdistykselle tärkeät arvot: muiden kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä välittäminen ja vastuun ottaminen. Haluamme tehdä osamme vaikuttaaksemme siihen, että niin kantasuomalaisilla kuin eri kulttuuritaustoja edustavilla nuorilla olisi turvallinen kasvuympäristö, jossa omiin vaikutusmahdollisuuksiin uskominen lisää hyvinvointia ja osallisuutta.

Projektit – keskiössä nuorten kasvun tukeminen

Walterin projekteissa (Oma linja, KYTKE, Urbaanit lapset ja nuoret, Palloliitto-yhteistyö) kohdataan lapsia ja nuoria niin ala- ja yläkouluissa kuin vapaa-ajallakin. Projekteille yhteistä on yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, syrjinnän tai syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorten voimaannuttaminen vertaistuen ja yhteisen tekemisen kautta. Walter hyödyntää toiminnassaan sisäisiä vahvuuksiaan, osallistaen nuoria niin urheilun kuin taiteenkin keinoin.

Harrastustoiminta

Hyvän arjen rakentajat

Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa yksitoista suomalaista kolmannen sektorin järjestöä rakentaa yhdessä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville.

Urbaanit lapset ja nuoret

Urbaanit lapset ja nuoret toimii syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja perheiden parissa taantuvilla kaupunkialueilla. Tavoitteena on niin maahanmuutto- kuin suomalaistaustaistenkin lasten ja nuorten sekä näiden perheiden elämänlaadun parantaminen ja sosiaalisen pääoman kehittäminen.

Kouluohjelmat

KYTKE

KYTKEn toiminnan ytimessä ovat ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia ja identiteettiä käsittelevät koulutyöpajat, joita ohjaavat eri kulttuuritaustoja edustavat suomalaiset urheilijat ja taiteilijat.

Oma linja

Oma Linja oli Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, joka keskittyi taklaamaan syrjäytymistä jo peruskoulussa. Hanke päättyi 2021, mutta koulujen Oma linja -ohjelma on vasta alussa.