Oma linja -ohjelma

Oma linja -hankkeen pohjalta luotu, tutkimustietoon perustuva Oma linja -ohjelma tukee nuoria toisen asteen valinnassa. Ohjelma auttaa kaikkia nuoria, erityisesti heikommassa asemassa olevia, tekemään onnistuneita jatkokoulutusvalintoja yhteishaussa. Ohjelman avulla vahvistetaan nuorten työelämätaitoja ja hyvinvointia sekä oppilaanohjaajien pedagogisia valmiuksia. Lisäksi päivitetään, täydennetään ja laajennetaan opinto-ohjaajien osaamista.

Valmis oppimateriaalikokonaisuus

Oma linja -menetelmässä oppilaat käsittelevät itsetuntemusta, motivaatiota, vastoinkäymisiin varautumista, vaihtoehtojen tuntemusta, stressiä ja tavoitteiden asettamista. Oma linja on valmis oppimateriaalikokonaisuus, jonka opinto-ohjaajat voivat ottaa käyttöön osana opetustaan 7.–9. luokilla. Oppimateriaaliin sisältyy oppilaan tehtäväkirja, oppilaanohjaajan opas ja oppituntivideot. Lisäksi tarjoamme oppilastyöpajoja ja opokoulutuksia.

Tutustu ohjelmaan: www.omalinja.fi