Walter Ry

Urbaanit lapset ja nuoret

Mahdollisuuksia kaikille

Urbaanit lapset ja nuoret toimii syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja perheiden parissa taantuvilla kaupunkialueilla. Tavoitteena on niin maahanmuutto -kuin suomalaistaustaistenkin lasten ja nuorten sekä näiden perheiden elämänlaadun parantaminen ja sosiaalisen pääoman kehittäminen. Yhtenä hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttotaustaiset tytöt.

Harrastukset ja tapahtumat nuorten ulottuville

Hankkeessa tuodaan kiinnostavia harrastuksia ja tapahtumia nuorten ulottuville siellä, missä niitä eniten tarvitaan: taantuvilla kaupunkialueilla Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja Tampereella. Taantuvilla kaupunkialueilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia kaupunkialueita, joissa ihmisten sosioekonomiset haasteet korostuvat. Tapahtumissa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua eri toimijoiden järjestämiin työpajoihin, joissa opetetaan katutanssia (freestyle), -musiikkia (rap/mc) ja -taidetta (graffiti) sekä pelataan katukorista tai -futista. Toimintaa ohjaavat Walter ry:n koordinoimana eri yhteistyökumppanien ohjaajat.